Menu Đóng

Tập huấn kiến thức và kỹ năng Lái xe an toàn tháng 04/2021

Sáng ngày 23/04/2021, HEAD Angimex 1 và HEAD Angimex 3 tổ chức chương trình Lái xe an toàn dành cho khách hàng thân thiết.

HEAD Angimex 1 tổ chức chương trình Lái xe an toàn dành cho hơn 100 khách hàng tại xã Hòa An, Chợ Mới, An Giang. Đến tham dự chương trình khách hàng ngoài được trang bị những kiến thức Lái xe an toàn cơ bản còn nhận được nhiều phần quà trong chương trình.

HEAD Angimex 3 tổ chức chương trình tại HEAD, ngoài đào tạo các kiến thức như trên, khách hàng còn trải nghiệm và rèn luyện kỹ năng phán đoán và phòng trách nguy hiểm trên máy tập RT.

Đặc biệt, tất cả khách hàng tham gia chương trình Lái xe an toàn của Hệ thống HEAD Angimex đều được thay nhớt miễn phí.

Hẹn quý khách hàng trong các chương trình tiếp theo của Hệ thống HEAD Angimex nhé!

Một vài hình ảnh chương trình của HEAD Angimex 1 tại xã Hòa An:

Các hình ảnh của chương trình Lái xe an toàn tại HEAD Angimex 3:

Angimex Trading